Mijn favorieten

Consultancy en adviezen

Een waardevol advies door gedegen onderzoek

Van Hell Makelaars beschikt over de expertise om op diverse gebieden ter zake van de woningmarkt nauwgezet en deskundig onderzoek te verrichten en op grond daarvan adviezen of een consultancyrapport uit te brengen.

Onze adviezen leveren wij aan onder meer:
 • gemeenten
 • aannemers en projectontwikkelaars
 • beleggers in vastgoed
 • woningbouwcorporaties
 • ondernemingen op het gebied van vastgoedtaxaties

en hebben betrekking op:
 • nieuwbouwontwikkeling en woningbouwprogrammering
 • herontwikkeling van bestaande objecten of buurten
 • uitponding van projecten
 • inzicht in en ontwikkeling op de woningmarkt in het algemeen

Mede vanwege onze jarenlange ervaring en activiteiten in de regionale woningmarkt zijn wij in staat een gerichte en onderbouwde visie neer te zetten op het terrein van onderwerpen waar uw behoeften liggen.

Als uitgangspunten hanteren wij daarbij:
 • feiten en cijfers aangaande de markt van bestaande en nieuwbouw koopwoningen
 • demografische ontwikkelingen
 • economische ontwikkelingen
 • ruimtelijk beleid van provincie en gemeente(n)
 • kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling aan de zijde van de woonconsument

Samen met u analyseren wij dát deel van de woningmarkt waar uw behoefte zich op richt, zoeken wij naar oplossingen voor uw ingewikkelde vraagstukken en opdrachten en adviseren wij u over uw kansen op de woningmarkt.

Wilt u uitgebreid geïnformeerd worden over onze mogelijkheden in consultancy? Vul vrijblijvend ons contactformulier in en wij maken graag een afspraak oor een oriënterend gesprek met u.